Apurahat

Apurahat

Kattojärjestömme Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton (SAM Suomi) kautta tuemme suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Nykyisin SAM Suomen apurahasäätiö hallinnoi omien apurahojensa lisäksi kolmen organisaation Suomesta tulevia apurahahakemuksia; Björn Savén Finnish American Scholarship, American- Scandinavian Foundation (ASF) ja Thanks to Scandinavia (TTS).

Vuosittain jaettavien apurahojen summa on yhteensä            noin 130 000 USD.

Apurahojen hakuaika on tavallisesti kuluvan vuoden joulukuun alusta seuraavan vuoden tammikuun loppuun

Tarkan aikataulun ja muut kriteerit löydät täältä.